Thursday, August 27, 2009

Quran Dan Sains

Tajuk-Tajuk Dalam al-Quran Dan Sains
.
Tajuk-tajuk berikut boleh diklik dibahagian link blog di sebelah.

1. Kosmologi
2. Oceanografi
3. Anatomi
4. Embriologi
5. Meterologi (Kajian tentang cuaca)
6. Entemologi (kajian tentang serangga)
7. Geologi
8. Botani
9. Sejarah

Al-Quran mengandungi lebih dari 750 ayat yang berkaitan dengan alam. Dalam ayat-ayat ini Allah s.w.t. menyuruh manusia memerhatikan alam sebagai dalil akan kewujudan Allah s.w.t. dan agar manusia YAKIN kepadaNya, Dia yang mencipta alam, Dia yang memberi rezeki kepada manusia. Dengan erti kata yang lain Akidah berkait rapat dengan Sains (sekiranya sains dilihat sebagai kajian tentang alam atau bahagian alam)